dating sims in english for ds - Ang dating daan bible

[panoorin] T043-Sa mga tribo lalo na sa mga bundok na hindi nakakarinig ng salita ng Dios, maliligtas ba sila?[panoorin] T044-Paano malalaman ng isang tao kung siya ay ligtas?

ang dating daan bible-29

[panoorin] T029-Ano ang katiyakan ng kaligtasan ng iglesiang itinatag ninyo?

[panoorin] T030-Ano ang aral ukol sa assurance of salvation, paano ako makakasiguro na ito na ang tama o katotohanan? If there is, what are the rewards of being a believer of this religion? [panoorin] T034-Pag lumipat ba ako sa Ang Dating Daan, ang hanapbuhay ko ba’y magiging maganda ang resulta?

[panoorin] T011-Sino ang kinakasihan ng Dios na mangangaral sa panahong ito?

[panoorin] T012-Ano ang batayan o criteria na ang isang mangangaral ay sa Dios?

[panoorin] T003-Ano ang palatandaan ng tunay na sugo ng Dios sa panahong ito?

[panoorin] T004-Papaano makikilala ang sinugo ng Dios at ang kaniyang intensiyon?

[panoorin] T016-Maraming babae ang puwedeng ma-attract sa tulad ninyo. [panoorin] T017-Nasa Biblia ba ang salitang Ang Dating Daan?

[1][2] T018-Ano ang ibig sabihin ng Ang Dating Daan?

T001-How do we know if someone is a prophet of God or a false prophet?

[1][2] T002-May palatandaan ba na ibinigay ang Dios upang makilala ang mangangaral na sinugo Niya?

[panoorin] T014-Paano makasisiguro na ang aral na iniaaral ay sa Dios o sa demonyo?

Tags: , ,